Вестник „Астрофеномен“ 20 – 26 декември 2018 г.

Откриха пирамиди на 140 века

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 302-51.jpg

Забележителното е, че съоръженията много наподобяват мексиканските и египетските пирамиди с тази разлика, че са на възраст 14 000 години…

Епохата на психозоя

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 401-51.png

Всеизвестно е, че запомняме много различна информация – било то звук, изображение, мирис, вкус, тактилни усещания. Получаваме я от сетивата, след което се обработва от сивото ни вещество. Научно доказан факт е, че човек вижда не с очите, а с главния мозък. Подобно на всеки съвременен компютър, снабден с изкуствен интелект, човешкият мозък, като биологически природен неврокомпютър, също работи в двоична система. И може да обработва само две състояния – когато има сигнал от един неврон към друг или когато липсва невроимпулс…

Библейските сказания за Давид

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 555555.jpg

„Кой би знаел нещо за този човек, ако не беше Библията? Никъде извън великата книга не се споменава за него. Това дава основание да се смята, че съществуването на цар Давид е измислица на древни летописци. Особено забавен е образът на малкия Давид, побеждаващ могъщия Голиат. Не пренасяме феите и троловете в учебниците, а просто им позволяваме да си останат в своя приказен свят. Защо тогава правим изключение за историята на човек, чието съществуване е доказано не повече, отколкото съществуването на драконите?”

Хороскоп за 2019 година

Хроналните водовъртежи

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 601-51.jpg

Как­ва е при­ро­да­та на вре­ме­то и на как­во е спо­соб­но то, ни­кой не знае. За­гад­ки­те, ко­и­то ни под­на­ся, са не­пос­ти­жи­ми за съз­на­ни­е­то ни. Към тях се от­на­сят т. нар. во­до­вър­те­жи на вре­ме­то, ко­га­то не­го­во­то плав­но те­че­ние не­о­чак­ва­но се пре­къс­ва и по­пад­на­ли­те в те­зи „за­вих­ря­ния” хо­ра и ма­те­ри­ал­ни обек­ти се пре­на­сят от ми­на­ло­то в нас­то­я­ще­то. Те­зи ано­ма­лии се случ­ват не са­мо на су­ша­та, в мо­ре­то и не­бе­то, но и в Кос­мо­са…

Расата на допотопните великани

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 701-51.jpg

Великаните обикновено се възприемат като персонажи от детските приказки. Науката сякаш не позволява на образования ни съвременник да повярва в реалността на нещо подобно. Но справедливо ли е това?…

Идеалната жена в очите на мъжа

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 801-51-1.jpg

Често в разговори жените обсъждат какво харесват мъжете. Някои смятат, че от тях се изисква да са скромни и недостъпни. Други са уверени, че представителите на силния пол са привлечени от по-разкрепостени дами. А всъщност за какво мечтаят съвременните принцове? Кои женски качества поставят на първо място?…

Поверия за срещи и раздели

Здравна диагностика по пулса

Ри­тъ­мът на жи­во­та в го­ле­ми­те гра­до­ве, ежед­нев­ни­те ан­га­жи­мен­ти, су­е­та­та не ни поз­во­ля­ват да се със­ре­до­то­чим вър­ху на­ше­то здра­ве. Заб­ра­вя­ме, че ня­ма и не мо­же да има ни­що по-важ­но от не­го. Единствено то ни поз­во­ля­ва да усе­тим вку­са на жи­во­та пъл­но­цен­но и да ре­а­ли­зи­ра­ме пла­но­ве­те си…

Потомците на белите богове

Брент Кенеди, покрит с бронзов загар и с изрусени от слънцето коси, изглежда като коренен американец, завърнал се от отпуск по плажовете на Флорида. Всъщност кожата му е с доста тъмен оттенък, а косите му са светли по рождение. Обликът му се допълва от живи сини очи. Брент е потомък на мелунгите – племе, тайната на чийто произход и до днес не е разкрита…

%d блогъра харесват това: