Автор | 1 Коментар

Мистериите на Бялото братство

img_220220_1230758_r

Съществата, които са преминали процес на развитие в минали вселени, са изживели и стадия на човека. Затова техният опит може да бъде полезен за човечеството. Тези същества в древността образували т.нар. Бяло братство. Представителите му станали основатели на всички религии в миналото, а главната им задача била пробуждането на определени сили в съзнанието на човека и по този начин – тласкането на човечеството към развитие.

Бяло братство в древността се наричал таен съюз на посветени, които достигали безсмъртие и притежавали мистични способности. За Бялото братство на Изток се носят легенди.

След появата и развитието на Бялото братство в света се появяват повече от сто организации и групи, всяка от която претендира за специална връзка с посветените. Много групи действително имат такава връзка. Те всъщност побеждават материалната вселена, като опознават вътрешното си „Аз” и Бога. Висшите Учители, пребиваващи на Небесата, сред които Иисус, Буда, Заратустра, Кришна, Сен-Жермен, са се грижели за възвисяването на съзнанието на човечеството.

На Земята като звена в тази верига са жреците на Атлантида, древноегипетските и древногръцките йерофанти, даоските мистици, зороастрийците, еврейските гностици, суфиите и кабалистите. Всички те вярват в съществуването на единен Бог. И в различни периоди от историята се обединяват в тайни общества.

В древността пример за такова общество е Камелот при двора на британския крал Артур. Освен това в Британия и Европа през Средновековието съществуват няколко тайни общества, наричани ложи. Едно от тях са Розенкройцерите, които се смятат за наследници на египетските жреци, индийските брамини, питагорейците, гностиците и неоплатониците. В по-голямата си част те са алхимици и се придържат към принципа, че от нищо може да се направи нещо. За еликсир на живота те смятали искрата на светлината, пламъка, запален в човешкото сърце от Бога. Като символика розенкройцерите използвали Розовия кръст, който изобразявали на три стъпала с роза в центъра.

В средите на британските розенкройцери се зародила философията на масонството. Но с времето същността на учението силно се променила. В средата на XVIII в. в Париж вече имало около 2000 масонски ложи, но повечето от тях тълкували истината изкривено. За да възстановят изгубената истина и да реставрират учението, се появил т.нар. човек-чудо в Европа – Сен-Жермен. Той бил съветник на много европейски монарси и мечтаел за възстановяването на изгубените знания. Положил много усилия за обединяването на Европа, което предизвикало неприемането му от много короновани особи, затова той напуснал видимия свят. Сен-Жермен се озовал в Америка и се говори, че помогнал за създаването на съюза от тридесет колонии, както и за избирането на Вашингтон за пръв президент на новосъздадената държава.

865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a8741800b03685c22049f049801f6841861a2

Петър Дънов (1864 – 1944), основоположникът на Бялото братство в България, е син на православен свещеник, който трябвало да последва пътя на баща си в църквата. Учи богословие и медицина в САЩ. След завръщането си в България през 1895 година се натъква на ограниченията в тесните рамки и догми на православната църква.

От 1900 г. дава публични беседи, които вдъхват нов живот на традиционните християнски доктрини. Подкрепен от група ученици, той организира духовни събори, основава Бялото братство в България и постепенно движението му става известно в цяла Европа.

Rila7web_3494

Основните цели на обществото се развиват в посока на формиране на ядрото на братството от хора от всички раси, вероизповедания и цвят на кожата, изучаване на ръкописите на световните науки и религии, на философията на будизма, брахманизма и зороастризма. Освен това сред целите на обществото са изследването на загадките на природата и изучаването на божествената искра, която се крие в духовната и психическа сила на човека.

СподелиShare on Facebook278Share on Google+0Tweet about this on Twitter
  1. Маргарита says:

    Това е най-великото Учение според мен!