Автор: Астро Феномен

Правителството на Мексико разсекрети древни артефакти

Неотдавна мексиканското правителство заедно с Националния институт по антропология и история на страната представиха фантастични артефакти, които доскоро не бяха достъпни за широката общественост. Съдейки по предметите и смисъла, който вероятно е заложен в тях, става ясно защо са били Вижте още

Подсказките на тялото

Представете си следната ситуация: уволнени сте от работа, мъжът ви си има любовница, а възрастните ви родители боледуват. Облени в сълзи, звъните на близка приятелка, а тя ви отговаря троснато: „Остави ме на мира, оправяй се сама с проблемите си. Вижте още

Вестник „Астрофеномен“13 – 19 декември 2018 г.

Формулата на красотата Чо­ве­чес­т­во­то се опит­ва от ве­ко­ве да обяс­ни фе­но­ме­на на кра­со­та­та, на­дя­вай­ки се, че ка­то из­чис­лим ед­на уни­вер­сал­на фор­му­ла, ще се на­у­чим да бъ­дем щас­т­ли­ви… Привилегията на кралете Ан­г­лийс­ки­ят фи­ло­соф Фран­сис Бей­кън е ка­зал, че „кра­си­во­то ли­це е Вижте още

Ной от 2030 г. за предстоящите събития през 2019 – 2020 г.

Ной Новак вече е известен в целия свят. Преди около година той заяви, че е пристигнал от 2030 година, и нееднократно е разкривал детайли от бъдещето. Този път Новак решава да разкаже за ключови моменти, които ще настъпят в близките Вижте още

Вестник „Астрофеномен“ 6 – 12 декември 2018 г.

  Безсмъртието е проклятие За всеки математик въпросът за безсмъртието отдавна е решен: смъртта не съществува. Коя е причината за тази увереност? Оказва се, че тя се крие в математическата сингуларност… Размисли под хипноза Хипнозата е състояние на дълбока съсредоточеност Вижте още

Древните карти на атлантите

  Съществуват древни карти, съставени преди нашата ера, които по точност не отстъпват на съвременните. Те многократно са пренасяни от един материал на друг. Но човечеството по всякакъв начин се е стремяло да съхрани получените някога знания за света, предадени Вижте още

Приумиците на времето

Известни са много истории и свидетелски разкази за необичайното поведение на времето. Ако ги приемем на вяра, ни остава само да признаем, че в спокойното и привичното за нас течение на времето се наблюдават странни завихряния. Ако се окажат в Вижте още

Вестник „Астрофеномен“ 29 ноември – 5 декември 2018 г.

  Древните карти на атлантите Съществуват древни карти, съставени преди нашата ера, които по точност не отстъпват на съвременните. Те многократно са пренасяни от един материал на друг. Но човечеството по всякакъв начин се е стремяло да съхрани получените някога Вижте още

Вестник „Астрофеномен“ 22 – 28 ноември 2018 г.

  Проклятието на деветата симфония Сред познавачите на класическата музика битува поверието, че композитора, написал своята девета симфония, го очакват тежки житейски изпитания и дори скорошна смърт. Именно така се случва с Бетовен, Шуберт, Брукнер, Дворжак, Малер и други създатели Вижте още

Психологията на бедняка

  Наблюдавайки потоците профучаващи по улиците скъпи автомобили, често се питаме нима хората са толкова богати, че да си позволят такива скъпи возила? Елитните представители на автомобилната промишленост със стотици „коне” под капака предизвикват възхищение, завист и леко недоумение. Как Вижте още