Етикет: Мохамед

Иисус и Иса – прилики и разлики

  Християните вярват в Спасителя на име Иисус Христос, а мюсюлманите – в Иса-ал-Масих. Незапознатите често ги отъждествяват. Но между тези личности има повече разлики, отколкото сходства… Сходства Мариам – майката на Иса, забременява подобно на Мария без намесата на Вижте още

Суперлуна през 2015 г.

В историята на човечеството много неща са свързани със суперлунието – най-пълното пълнолуние. Така например евреите, озарявани от светлината на Суперлуната и водени от Моисей, напускат Египет. Ражда се, изгрява и умира Буда. Възкръсва Иисус. Ражда се и умира мюсюлманският Вижте още

Синьото око на Фатима

Сред сувенирите, които туристите обикновено носят от Турция, с особена популярност се ползва т. нар. “соджюг” – плоско ярко камъче във вид на човешко око. То е традиционен турски амулет против уроки и магии. “Сините очи” в Турция понякога изглеждат Вижте още

Светът на чудесата

Речниците определят чудото като събитие, което не произтича от известните закони на природата, затова няма рационално обяснение. Но чудото, дори от съвременна гледна точка, едва ли се нуждае от обяснения… За истинските чудеса не е важно къде и кога се Вижте още