Планетата на Сатаната

1202-26 

Много учени от всички страни по света се опитват да открият отговора на въпроса съществува ли адът и ако да, къде се намира. Тези търсения имат напълно научна основа, защото всичко, което се споменава в Библията, има определени земни следи.

Галилей например твърдял, че адът се намира под Йерусалим на дълбочина 405 мили, при това древният учен разделял ада на няколко етажа, отговарящи на всеки от земните грехове.

Търсенията на ада продължават и днес, но за разлика от своите предшественици съвременните учени го търсят не на Земята, а в дълбините на Космоса. Според американските астронавти Чарлз Конрад, Пол Винс и Джоузеф Корвин той се намира на Слънцето. По време на изследванията, които те провеждали в орбита, наблюдавали изригване на нашето светило, а в центъра на огненото кълбо видели силуети на хора, които сякаш горят…

Много изследователи вярват, че адът съществува, но се намира не на Слънцето, а на планетата TMR-1 в съзвездието Телец, разположена на 450 светлинни години от Земята. Учените я нарекли „Планетата на Сатаната”, защото температурата на повърхността й е повече от 3000 градуса. Когато учените се опитали да изследват гравитационните вълни на загадъчната планета, наземните системи открили необичайни звукови вибрации, идващи от нея – имало звуци, напомнящи рев на лъв, грохот на взривове, ужасен вой и дори истеричен кикот. А част от вълните напомняли сигнали за бедствие! Според астрофизиците това е призивът на човешките души, молещи се за помощ, а самата „Планета на Сатаната” всъщност е адът.

Най-удивителното е, че може би в Космоса съществува не само ад. На 26 декември 1994 година аерокосмическата агенция НАСА получила серия снимки от телескопа „Хабъл”, на които ясно се виждал голям бял град, плаващ в Космоса. Размерите му поразявали – нито един от известните космически обекти не може да се сравни с този исполин. Някои изследователи са уверени, че космическият град всъщност е раят.

Съществуват ли адът и раят в Космоса е загадка, чийто отговор може да се открие само като се изследват космическите простори напълно, но това ще стане в далечното бъдеще…

%d bloggers like this: