Енергийна карта на личността

808-1

Замисляли ли сте се някога защо с едни хора общувате леко и приятно, а с други ви е угнетяващо тежко? Всичко зависи от енергетиката!
Как можете да разберете към коя кохорта принадлежи даден човек? Много просто. Всичко, което ви е необходимо, е датата на раждане. Например
7. 10. 1954 г. Съберете тези числа: 7 + 1 + 0 + 1 + 9 + 5 + 4 = 27, и отново събирате 2 + 7 = 9. Това е енергетичното число, по което можете да узнаете с какъв човек си имате работа. При това числата 10 и 11 не се приравняват до едноцифрени.
Съществува таблица, където са записани числата и тяхната енергетична група:
– 1, 2, 3, 4 – това са енергийни вампири;
– 5, 6 са неутрали;
7, 8, 9 – донори;
– 10 – бял маг;
– 11 – черен маг.
Веднага трябва да поясним, че нито черният, нито белият маг имат някакво отношение към магията или окултизма.
Как да използвате тази информация?
С вампирите и донорите всичко е ясно: вампирите отнемат чуждата енергия, донорите – напротив – отдават енергия. С неутралите също нещата са ясни: те нито отнемат, нито отдават енергия.
При маговете обаче ситуацията е по-сложна – те всъщност също са неутрали, но при желание белият маг може да отдава енергия, а черният – да отнема.
И няколко думи за взаимодействието между отделните групи.
Донорите създават добри отношения с вампирите. При неутралите най-успешни са връзките с белите и черните магове.
С помощта на тази информация можете да анализирате приятелите и близките си. Най-вероятно сред тях ще откриете няколко донори и вампири, останалите ще се окажат неутрали. Системата ще ви е от полза, тъй като дава в ръцете ви своеобразен таен енергетичен код, помагащ да разберете събеседника си.
Възможно е всичко това да не е истина. Възможно е да е поредният начин да се опитаме да обясним хората.
В същото време с помощта на тази информация ще сте по-наясно и със самите себе си. И тогава може би ще разберете по-добре и звездите, които са се подредили по определен начин в деня на вашето раждане…

Вестник “Феномен”, бр. 1, 2015 г.

%d bloggers like this: