Как се раждат творците на историята

606-51

Един от начините за въздействие на извънземните цивилизации върху хода на човешката история е създаването на хибриди на пришълци с хора, предназначени за заемането на високи постове.

Професорът по теология Людвикус Синистрари пише, че инкубите и суккубите не са били дяволи или демони, а човекоподобни същества, които са имали собствени тела, притежавали са чувства, но са се намирали на по-висока степен на развитие от хората. Доказателство за това, че инкубите и суккубите не са били демони или дяволи, е историята на Херберт от Ориляк, който години наред всяка нощ има интимни отношения със суккуб на име Меридиана. Тя му казва, че ако й е предан, ще придобие магическите й познания. В резултат Херберт става архиепископ на Реймс, кардинал, а през 999 г. дори папа под името Силвестър II, който преди смъртта си признава за греховната си връзка.
Сега, когато знаем, че представителите на редица земни цивилизации много приличат на хора, но притежават необичайни способности, може да се предполага, че инкубите и суккубите очевидно са били извънземни. Характерно е, че децата, родени от земни жени от инкуби, са високи, силни, красиви, умни и надарени. Това доказва, че инкубите, както и съвременните пришълци, са биологически съвместими с хората. При това в случаите, когато майките на хибридите са от знатен род, извънземните цивилизации следят за възпитанието и кариерата на тези деца.
Според известни древни историци в резултат на такива сексуални контакти са родени следните изключителни личности:
– шестият владетел на Рим Сервий Тулий (според Плиний);
– император Цезар Август (според Светоний);
– Александър Македонски (според Плутарх);
– сирийският цар Селений (според Юстиниан);
– гръцкият пълководец Аристомен (според Страбон);
– римският пълководец Сципион Африкански (според Ливий);
– основателите на Рим Ромул и Рем (според Плутарх и Ливий);
– древногръцкият философ Платон (според свети Йероним);
– основателят на лутеранството Мартин Лутер (според Коклус)…
От тези примери се вижда, че „генетичната намеса” се провежда в онези времена най-често на ниво владетели – тези, които определят съдбите на хората и ги ръководят.

Четете цялата статия в бр. 51 на в. „Феномен”, (24. XII. 2015 – 6. I. 2016 г.)

%d bloggers like this: