Мистерията на илюминатите

604-25

За илюминатите се говори много, но малцина знаят кои и какви са в действителност тези хора. Определяни са като окултно-философски обединения, организации, които тайно участват в процеса на управление на световните политически процеси и които влияят върху хода на историята. В същото време според някои историци човек, който в едно от своите жизнени проявления е бил илюминат, през целия си живот трябва да изкупува греховете си за престъпленията, които е извършил като илюминат…

Учените твърдят, че тази тайна организация е съществувала в продължение на 2000 години, като при това често е променяла названието си, за да не привлича вниманието на хората и да замаскира следите си. Никой от членувалите в ордена илюминати не е говорел открито за това под страх от смъртно наказание. Всички те много ценят живота си, въпреки че вярват в множеството въплъщения.
Съвестта на всеки илюминат е блокирана от главна доминанта, заложена в съзнанието му от наставника. След предварителен подбор илюминатите преминават специално обучение. Нивото на подготовка определя степента на посвещение в тайните на земното правителство в сянка. Най-висшата степен на посвещение имат само седем илюминати. Жените, които предстои да им станат майки, се подбират много внимателно. В редиците на илюминатите с най-ниска степен на посветеност се привличат особено надарени деца с добре развити умствени способности и пълна липса на съвест.
Всички илюминати знаят кои са, защо и с какво трябва да се занимават и стриктно изпълняват поставените им задачи. Наказанието при отказ на изпълнение на заповед е смърт! Всички илюминати са убедени в своята избраност и изключителност. Те създават правилата за хората, тайно управляват и насочват правителствата в много страни. При това източниците им на финансиране и информиране остават скрити от обществеността. Тайните им заповеди причиняват кризи и въоръжени конфликти в света. Членовете на това тайно общество не познават чувството на уважение, желанието им е да доминират над останалите хора.
Илюминатите не вярват на никого, те са студени, умни, пресметливи, безчувствени и безсърдечни към хората. Използват талантливите в нужната им сфера на дейност, предоставяйки им добри материални условия и висока заплата.
Има и учени-конспиролози, уверени, че историята на ордена на илюминатите води началото си отпреди 6000 години. Убеждението им е основано на масонската легенда, според която в онези времена отвъдни или земни сили са подарили на цивилизацията на шумерите т.нар. „Книга на властта”, написана върху камък. По-късно египтяните я копирали върху папируси и строго я пазели от чужди очи.
Съществува и още една версия, според която илюминатите са се появили през Средновековието. Тогава орденът бил тайно просветителско общество на учени, борещи се против преследванията на инквизицията. Тази теория причислява към ордена такива световноизвестни учени като Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Галилео Галилей, Исаак Нютон. За това говори френският журналист Етиен Касе в книгата си „Фалшифицираната история”. Според автора такъв секретен орден на учени, пазещи тайните знания от обикновените хора, е съществувал още в античния период, а сред членовете му били много древногръцки учени.
Говори се също, че в света е имало още едно общество, което по функциите си било близко до илюминатите – става дума за т.нар. общество на филаделфите. За първи път то се споменава в началото на ХIV столетие. Появява се във Франция, а начело на филаделфите е Гаяр де Кресонесар, провъзгласил се за ангел на Филаделфийската църква (именно за нея става дума в Апокалипсиса). През 1310 г. Кресонесар е обявен за еретик и хвърлен в тъмница. Няколко века по-късно, през ХVII в., филаделфите отново се появяват – този път на територията на Англия, след което се прехвърлят във Франция, където названието филаделфи си присвоява една от съществуващите там масонски ложи.
Някои учени са убедени, че тайното общество на илюминатите е организирано през втората половина на ХVIII в. от учения от Инголщатския университет в Бавария професор Адам Вайсхаупт. Тогава, през май 1776 г. илюминатите излизат открито на сцената. Тогава в ордена приемат първите неофити. Първоначално в него има само пет души, но след няколко години се изграждат четири отделения в различни баварски градове. През 1782 г. числеността на ордена е 300 души, а след още няколко години достига до 650. По това време представителства на ордена има не само в Бавария, но и в Австро-Унгария, Полша, Холандия, Швеция, Дания, Испания, Италия, Франция, Швейцария и Русия.
Сред върховното ръководство на ордена голяма популярност имат звучните псевдоними, сред които Спартак (на Вайсхаупт), Фило (барон Криге), Питагор (професор Вестенридер), Марий (каноникът Хертел), Катон (адвокатът Цвак). Ръководството предпочита да работи с различни контингенти. Така например основателят на ордена избира за членове талантливи хора из студентските среди, докато барон Криге иска да привлече най-знаменитите, благородни и учени хора. Така в групата на баварските илюминати влизат херцозите Карл Август Ваймарски, Ернест II Готски, Фердинанд Брауншвайгски, много гьотингенски порфесори, сред които Песталоци и принц Нейвид.
В крайна сметка числеността на ордена на илюминатите достига 2000 души.
Дейността на баварските илюминати продължава до 1784 – 1786 г., след което орденът е разгромен. Издаден е указ на курфюрста, според който се забранява дейността на всички тайни общества и организации. Илюминатите и франкмасоните са принудени да закрият храмовете си. Полицията започва обиски в домовете на ръководителите на тези общества и открива множество любопитни документи. Тогава е установено, че орденът е финансиран от клана Ротшилд (тайно, разбира се).
Несъмнено, бързото разпространение на влиянието на ордена на илюминатите се базира не само на харизмата и личните качества на Вайсхаупт и Криге. По-скоро това влияние покълва върху изключително добре подготвена почва. И тук започва най-интересното и невероятното: според някои учени върхушката на обществото на илюминатите се състои не от хора, а от… рептилоидни пришълци, способни да приемат човешки облик!?
Ако се обърнем към значението на думата „илюминати”, то в превод от латински тя означава „просветлени”. Съдейки по някои данни, това тайно общество съществува и до днес, като се крие под етикета на елитарен клуб на олигарси, свързани с тайни финансови връзки. Те са разпределени в строга йерархична стълбица и контролират властта, като играят ролята на кукловоди във всички най-значими сфери на политическия и икономическия живот. Членовете на този клуб заемат най-високите постове, те са изключително богати и смятат себе си за хора над закона. Напоследък започват да наричат организацията си „Победният вятър на Морая”.
Голямата част от тях са потомци на най-богатите семейства в света и именно те дърпат конците на сенчестото управление. Те са т.нар. „черни благородници” – хора, които вземат решения, пишат правила за управляващите и правителствата. Родословието им води началото си отпреди векове и дори хилядолетия. При това за тях е особено важно в поколенията да се запази чистотата на кръвта. Властта на тези хора е основана не само върху икономическо могъщество, но и върху тайни знания. Илюминатите владеят световните банки, нефтения бизнес, най-мощните търговски организации и производства.
В списъка на тринадесетте най-могъщи илюминати на съвременността влизат семействата Астор, Колинз, Фриман, Дю Понт, Ли, Кенеди, Онасис, Рот-шилд, Рокфелер, Ръсел и Меровинг (под тази фамилия се подразбират всички кралски европейски фамилии). С тези хора са тясно свързани още няколко семейства – Дисни, Рейнолд, Мак Доналд и Круп.
Крайната цел на илюминатите се състои в създаване на единен световен ред и единно световно правителство. Тя ги сближава с влиятелното американско-британско тайно общество „Комитет 300”, което, очевидно, е съставна част от по-широка илюминатска система.
И накрая, не бива да се забравя, че в продължение на столетия илюминатите са създавали дъщерни общества и тайни организации, както и политически течения. В тях влизат и франкмасони, и филаделфи, и фашисти, и комунисти, и илюминати. Затова нищо чудно, че успяват нееднократно да сменят властта в различни държави, да насъскват народите един срещу друг във войни, извличайки от това огромни печалби и приближавайки се към своята заветна цел…

%d bloggers like this: