Окото на Сахара, или африканската Атлантида

Загадъчна пръстеновидна структура, която се вижда от Космоса в края на пустинята Сахара, може би сочи местоположението на легендарната страна.

Космонавти и астронавти потвърждават, че от орбита действително се виждат гигантски пръстени в Африка, на територията на Мавритания. Понякога дори са ги използвали за ориентир.

Диаметърът на пръстеновидната структура е 50 км. Наричат я Гуел-ер-Ришат, или Окото на Сахара. Но кога и как се е появило това „око“, не е известно. От НАСА, чиито спътници многократно са фотографирали обекта, признават, че не могат да обяснят природата му.

997090Снимка от спътник на НАСА: пръстеновидната структура в пустинята Сахара
– поглед от Космоса

997103

Пръстеновидната структура на фона на околния релеф

ПОТОП ИЛИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Атлантолозите обаче – изследователите, които търсят Атлантида, имат обяснение. Някои смятат, че Гуел-ер-Ришат всъщност е легендарният изчезнал континент. Тъй като и по размери, и по „архитектура“ доста точно съответства на описанията на Платон, който пръв разказва за Атлантида. Той споменава за град във формата на концентрични пръстени – три пълни с вода и два сухопътни. Ето какво е останало от тях 10 000 години по-късно. Пръстените все още изглеждат ръкотворни. А островът в центъра също е с подходящ размер – не по-малко от километър.

Платон разказва за доста обширен материк и не особено високи планини около града остров.

997091

Структурата Ришат от височината на птичи полет

Както е известно, Атлантида потъва вследствие на катаклизъм. Затова атлантолозите я търсят по дъното на морета и океани, което е логично. Ами ако легендарната страна, потънала някога, след това е изплувала? И се е оказала на сушата? Според изследователя от Франция Орландо Сантос именно това се е случило със структурата Гуел-ер-Ришат – т.е. с централния град на Атлантида. Местността, която е потънала след земетресението, е погълната от водите на Атлантическия океан. А след това се е издигнала благодарение на активните тектонични процеси, протичащи в Северна Африка. Геолозите уверяват, че тези процеси неколкократно са променяли облика на континента и природните му условия.

Африканската Атлантида би могла да бъде пометена и от цунами, възникнало след падането на астероид, предизвикал едновременно и библейския Всемирен потоп. Ако се вярва на наличните описания, и двата природни феномена са настъпили приблизително по едно и също време.

997092

Местоположението на структурата

997093

Обемен модел на пръстеновидната структура

СЛЕДИТЕ НА АТЛАНТИТЕ

Идеята да се търси Атлантида в Африка не е толкова налудничава, колкото може да се стори на пръв поглед. Налице са исторически предпоставки, а именно данните, че в Северна Африка някога е съществувала високо развита цивилизация. Тези сведения са подкрепяни от много историци. Така например Борис Богаевски твърди, че следи от културата на атлантите се откриват при туарегите. Подкрепя го немският изследовател Борхард, който обаче поставя Атлантида в района на Тунис. Французинът Берлиу твърди, че Атлантида е заемала пространството от Тунис до Мароко и е била отделена от Сахара с плитко море. Подобни „откровения“ са десетки и дори са публикувани в научни списания. Тогава защо структурата Гуел-ер-Ришат да не е материалното потвърждение на историческите теории?…

 997094

Отляво – Ришат, отдясно – централният град на Атлантида, реконструиран по описания. Потресаващо съвпадение!

 

ДРУГО МНЕНИЕ

Структурата е построена преди 500 милиона години

Геолозите смятат, че Окото на Сахара е естествен обект, който се е образувал във времената, когато на Земята все още не е имало хора – преди около 500 000 млн. години. Въпреки това не е ясно как се е случило това.

Някога са смятали, че пръстените са се появили в резултат от падането на астероид. Но тази хипотеза е отхвърлена, тъй като не са открити следи от ударното въздействие.

Не е особено правдоподобна и хипотезата за вулканичния произход на пръстеновидната структура – не са открити вулканични скали.

Някои изследователи обаче смятат, че е изригнал кален вулкан, който теоретично би могъл да създаде пръстените. Смущаващи са обаче гигантските размери на обекта.

Напоследък стана популярна хипотезата за ерозия, която е оголила утаечни скали. Но защо те са се утаили във формата на пръстени? Загадка…

Кой знае, може би хипотезата за Атлантида в резултат ще се окаже най-приемливата? Или може би пръстените са дело на цивилизация, съществувала преди нашата? Това също не е изключено…

%d bloggers like this: