Очила виждат рака

140210184257-large

Високотехнологични очила, създадени от специалистите от Вашингтонския университет, могат да помогнат на хирурзите да визуализират раковите клетки, които при обзора на операционната област светят с ултравиолетова светлина.

Както е известно, раковите клетки трудно се отличават от здравите дори при силно увеличение. Съвременният стандарт на лечение изисква от хирурзите при опериране на тумори да премахват и част от съседните тъкани, които могат да съдържат ракови клетки. Образци от отстранените тъкани след това се изследват в лаборатория под микроскоп. Ако се открият от фаталните клетки, често се препоръчва повторна операция за отстраняване на допълнителни тъкани, които също се проверяват за наличие на рак.

Новата технология опростява тази задача на хирурзите, като помага напълно да се премахнат поразените участъци. В крайна сметка, високотехнологичните очила могат да намалят нуждата от допълнителни хирургични процедури и да изключат последващия стрес за пациентите, както и да икономисат немалко време и средства за лечение.

В статията, публикувана в списание Biomedical Optics, учените отбелязват, че могат да бъдат открити тумори с размери 1 мм в диаметър. В пилотните изследвания бил използван индоцианин като контрастно вещество. Когато агентът се вкара в тумора, раковите клетки започват да светят под въздействие на светлина с определен спектър и стават видими със специалните очила.

%d bloggers like this: