Терафимите – изцеляващите ликове

1201-19

Голяма част от изцеляващите портрети са на почитани приживе светци. Но сред тях има и изображения на хора, които нямат отношение не само към религията, но и към медицината…

СВЕТЕЦЪТ ОТ ЛИВАН

Почитан в Ливан, както и в цял свят, е свети Шарбел, който приживе се отличавал не само с голяма набожност, но и със способността да прави чудеса. Монахът обаче се прославил едва след смъртта си.
Шарбел се родил в бедно селско семейство. Починал в началото на ХХ век. Ллекувал тежко болни хора чрез полагане на ръце върху тялото им, поставял диагнози от разстояние, можел да управлява отровни змии, спирал бури и предизвиквал дъжд.
Когато починал, според обичая тялото му било поставено в погребална пещера. След няколко седмици хората, които го посещавали, забелязали, че над ковчега на Шарбел има сияние и тялото му не се разлага. Нещо повече, след като се помолели до ковчега на свети Шарбел, болните оздравявали. След известно време поклонниците забелязали, че лечебни свойства притежават дори картичките с изображение на свети Шарбел, които се разпространявали като сувенири. Най-удивителното било, че лечебен ефект се наблюдавал дори при хора, които не са християни, както и при животни.
Днес Шарбел е най-знаменитият светия, чиито портрети по чудодеен начин изцеляват.

ОБЯСНЕНИЕТО

От позициите на алтернативната наука този феномен се обяснява с наслагването върху портрета на тънка енергия, която постоянно постъпва от Космоса. В резултат изображението става терафим, т.е. магически предмет, притежаващ лечебно или друго позитивно въздействия.
Някои могат да попитат защо тази енергия не може да се получава от хората пряко, без „посредници“ под формата на портрет. Причината е, че повечето хора поради своята психическа настройка и негативни убеждения не са способни да получават достатъчно количество психическа енергия, за да оздравеят. Тъй като в голяма степен заболяванията са предизвикани от дефицит на енергия, постъпваща от Космоса. Терафимите, каквито биха могли да бъдат не само картини, но и други на пръв поглед обикновени предмети, трансформират недостъпната за мнозина енергия в „лесноусвояема“.
Възниква и друг въпрос: защо не всички портрети стават терафими?
Това се случва, когато човекът, изобразен на портрета или иконата, самият приживе е можел като терафим да натрупва психическа енергия, а след това да я насочва към другите. Става дума не само за светци или просто почитани хора, но и за екстрасенси, притежаващи по рождение мощно биополе, или за хора, развиващи у себе си тази способност посредством тренировки и опит.

%d bloggers like this: