Учените описаха вътрешността на Планетата Х

Астрономите Линдер и Кристоф Мордасини от Бернския университет (Швейцария) моделираха еволюцията на хипотетичната Планета Х и описаха предполагаемото й вътрешно устройство. Изследването на авторите е публикувано в списание Astronomy & Astrophysics.

При наличните данни за Планетата Х астрономите са стигнали до следните изводи. Радиусът на небесното тяло е 3,7 пъти по-голям от земния. Температурата на атмосферата му, състояща се от водород и хелий, е равна на минус 226 градуса по Целзий. Под газовата обвивка при температура минус 63 градуса по Целзий има слой воден лед.

 Предполагаемият вътрешен строеж на Планетата Х

 pic_876aa5818b5d64964d7f724d8a38134d

Още по-дълбоко има тънък слой силикатна мантия, под който се крие желязно ядро. Температурата му се оценява на 3400 градуса по Целзий. Според астрономите планетата Х излъчва приблизително хиляда пъти повече енергия, отколкото поглъща, което води до постепенното й охлаждане.

 Еволюцията на радиуса, осветеността, масата и спектралната плътност на излъчването на Планетата Х

 pic_07b1f9baceb76835ca91e201ea2c75be

По-удобно е Планетата Х да се изследва в инфрачервения, а не в оптическия диапазон, което налага ограничения върху възможностите на съвременните телескопи. Астрономите се надяват, че небесното тяло може да се наблюдава непосредствено с помощта на строящия се в Чили  LSST (Large Synoptic Survey Telescope).

Швейцарските учени са експерти при моделирането на еволюцията на екзопланетите. В своето изследване авторите проследяват развитието на небесното тяло за последните 4,6 млрд. години. Според учените Планетата Х е умалено копие на газовите гиганти Уран и Нептун.

За възможността Планетата Х да се намира отвъд орбитата на Плутон, учените съобщиха в средата на януари т.г. Потенциалната девета планета в системата обикаля около Слънцето по изтеглена орбита (и наклонена спрямо орбитата на Земята плоскост) с период от 15 000 години.

%d bloggers like this: