Шумери и пришълци

 s10156098

Знаете ли, че първите предположения за съществуването на цивилизацията на шумерите са изказани не от археолози и дори не от историци, а от… лингвисти. И това не е толкова странно, тъй като именно те превеждат откритите йероглифи, надписи и изображения, датирани от IV — III хилядолетие пр.н.е., като забелязват, че съществуват определени закономерности и сходство между езиците на различни народи, сякаш повечето от тях имат общ източник.

Тези предположения си остават просто хипотеза, докато през 1877 г. Ернест де Саржак не организира разкопки и не открива множество статуетки, украшения, глинени плочки, печати и други свидетелства за съществуването на цивилизацията на шумерите. Датировката показва, че предметите, открити на територията на древна Месопотамия, значително превишават възрастта на намерените по-рано и съответно принадлежат на отделен народ.

Всички находки заслужават старателно изучаване, но някои предизвикват двояки размисли. Така например върху печатите могат да се видят рисунки на хора-птици, на летящи обекти, кълба в небето, богове в шлемове, стоящи редом с „дървото на живота”. А върху една от тях е изобразена и… Слънчевата система!? Тя доказва, че шумерите са знаели че Слънцето, а не Земята е център на нашата планетна система.

Друго откритие е, че на рисунката присъстват всички планети от Слънчевата система, известни днес, плюс неизвестно небесно тяло между Марс и Юпитер (десета планета). При това Плутон по някаква причина се намира не на сегашното си място, а между Сатурн и Уран.

Съществува мнение, че именно тази 10-а планета се появява в посоченото от шумерите място с интервал от 3600 години и е родина на извънземна раса, която активно е участвала в развитието не само на шумерската цивилизация, но и на множество други на Земята. Така стават ясни не само различни събития в древните книги Веди, Коран и Библията, но и самата поява на хомо сапиенс. Макар и на пръв поглед фантастична, хипотезата не може да обясни дълбоките познания на шумерите по астрономия по друг начин, освен с извънземна намеса.

Друг хвърлящ в недоумение съвременната наука факт е находка в Ирак – текст с изчисления, в резултат от които се получава числото 195 955 200 000 000. След множество математически операции и изследвания се прави изводът, че тази цифра може да означава както единица на определен цикъл от движението на планетите, така и „константа на Слънчевата система”. Учените установили, че цифрата е кратна по отношение на стойностите, обозначаващи циклите на всички планети в Слънчевата система, на техните спътници и на други големи космически тела с точност до десети. И това през IV – III хилядолетие пр.н.е., когато например при древните гърци за най-голямо се смята числото 10 000, а всичко по-голямо е безкрайност.

И още една находка, потвърждаваща хипотезата за контакта на шумерите с извънземни, е глинена плочка със запис на своеобразно „пособие за пилоти на космически кораби”. Закръглена форма, разделена на 8 сектора, във всеки от които има конкретна информация – маршрут, кацане, управление на кораба и др.

s10589360

Фантастика? Навярно така са си помислили и математиците, лингвистите и специалистите по космическа навигация, които дешифрират данните от плочката. При изследването на тази и на други подобни находки специалистите успяват да изчислят маршрутите, по които пришълците се придвижвали на нашата планета, какви ориентири са използвали, къде се е намирало „летището” им и много други данни. Ако се вземат под внимание всички открити предмети, се оформя картина като от фантастичен филм. А да се отнесе всичко това към реалността, би означавало да се преразгледат повечето човешки ценности на съвременната цивилизация.

В този контекст е уместно да се спомене и град Баалбек, който в шумерските писания се споменава като „град на боговете”. Според тях именно на това място са живеели анунаките, или пришълците. Самият град е изграден от монолитни каменни блокове, някои от които превишават 100 тона. Явно, обитаващите го богове, които са дали на хората знания, са имали и невероятна сила.

Съществуват и много паралели и сходства между шумерската и древноегипетската цивилизация и мнозина смятат, че и самите пирамиди не са творение на човешките ръце, а по-скоро са рожба на извънземни технологии.

s21884728

Трудно е през пелената на хилядолетията да се пренапишат историческите факти и да се достигне до истината. Но все пак, ако извънземна раса е контактувала с шумери, египтяни или с друга човешка цивилизация, то рано или късно ще усетим нейното влияние. А нищо чудно това влияние вече да е факт, тъй като технологичният скок, който наблюдаваме през последните 30 – 40 години, е напълно възможно да е заслуга на „гостите” от Космоса. Само че днес нещата не се случват така явно, както преди векове…

%d bloggers like this: