15 Божии подсказки към човека

1202-11

За да може винаги да ни съпътстват успех, радост и щастие, трябва да имаме правилно виждане за света. Предлагаме ви 15 правила, основани върху Божиите заповеди…

Правило 1
Бог не е създал човека за страдания – Божието създание трябва да се радва на живота, да обича и да твори. По-малко се оплаквайте и винаги помнете, че има хора, които живеят много по-зле от вас.
Правило2
Всеки човек е изпратен на тази Земя неслучайно – той трябва да прояви своята божественост и с нещо да подобри света. Бог дава на човека таланти, сила и способности. Божият дар трябва да се използва за усъвършенстване на заобикалящия свят, както и за помощ на онези, които наистина имат нужда от вашата подкрепа.
Правило 3
Постарайте се да изпълните с любов своя и живота на близките си – с това ще привлечете благоприятни обстоятелства и финансово благополучие.
И обратното, агресията ще се проявява във влошаване на качеството на живота ви.
Правило 4
В живота нищо не е случайно – със своите мисли, думи, действия и постъпки формираме своята днешна реалност и бъдещето си. Така че дали ще се наслаждавате, или обратно – ще се измъчвате, изцяло и напълно зависи единствено от вас.
Правило 5
То е свързано с четвъртото: мислите формират събитията. Научете се да мислите позитивно и ще създавате радваща ви действителност. И обратното: раздразнителността, гневът, завистта, гордостта привличат само провали.
Правило 6
Каквито и да са обстоятелствата, винаги оставайте спокойни, запазете позитивната си настройка, вярвайте в своите сили и в Божията помощ. И според вярата ви ще ви бъде дадено!
Правило 7
Старайте се да се вслушвате в гласа на Бога – просто задайте въпроса, който ви вълнува, и се вслушайте в гласа на своето подсъзнание.
Правило 8
Всеки човек може да се спаси с Божията помощ. Бог се намира у всекиго от нас. Открийте Го у себе си, а след това Го проявете чрез себе си в своето обкръжение.
Правило 9
Независимо колко тежки са грешките – все едно, Господ, обича всеки от нас. В Библията е казано: „Искайте и ще ви се даде, почукайте и ще ви се отвори“. Но помнете: Господ винаги дава това, което ни е нужно точно в конкретния момент.
Правило 10
Един от основните божествени закони е „законът за подобието“: ако не обичате самите себе си, то и околните също няма да ви обичат. „С каквато мяра мерите, с такава ще ви мерят“. Както се отнасяте към околните, така и те ще се отнасят към вас.
Правило 11
Причината за неприятностите на човека не е у другите хора, а у него самия. Информацията с разрушителен характер отравя живота ни и не ни позволява да бъдем щастливи.
Правило 12
Абсолютно всичко вече е у човека: и властта, и славата, и почестите, и парите. Задачата се състои в това да освободите всички блага в заобикалящата ви действителност. А това е възможно чрез постоянно спазване на Божиите заповеди.
Правило 13
Не делете другите хора на „добри“ и на „лоши“. Ние сме такива, каквито сме и ако ваш колега ви е неприятен лично на вас, то за друг е напълно подходящ партньор. „Не съдете, за да не бъдете съдени“.
Правило 14
„Опознай себе си“ – това езотерично правило е напълно възможно да се прилага и в околната действителност. Само че без никакво буквоедство и „самоизяждане“! Самопознанието е процес на откриване на собствените способности и таланти и практическото им приложение във външния свят.
Правило 15
За Бога няма такива понятия като „вина“, „наказание“ и т.н. Важно е да си задаваме въпроса не „Защо?“, а „С каква цел?“. Господ допуска правото на грешка за всекиго и разбира се, дава право тя да бъде поправена, за да се получи урок, който трябва да се усвои. И всички трудности, с които се сблъскваме, са по силите ни. Най-добрият начин за поправяне на грешките е да проявяваме любов към самите себе си и към околните.
Бог прави всичко, за да бъдем щастливи!

%d bloggers like this: