17 карти, които ще променят представата ви за света

 4321

Още от училищните уроци помним картите на света, където страните са оцветени различно в зависимост от полезните изкопаеми, плътността на населението и други показатели. Представяме ви интересна информация за страните по света и старинни карти, които едва ли сте виждали на уроците по география.

 

1.Рожеровата карта на света на Ал-Идриси, 1154 г.

9777c53c32fec3cc1a1358d0c4f0273209e9

Мохамад ал-Идриси е знаменит арабски географ. Той е автор на тази карта, съставена по инициатива на краля на Сицилия Рожер II, през 1154 г.

 2. Карта на честотата на блондините.

537028794c8a40de5d6792c6e4857d88c0cb

 

3. Карта на страните по света по нивото на убийства.

 3881847984c94811b4549e37cb279a7c8f99

4. Карта, изработена в императорска Япония през 1853 г.

 868754d9cec381ff14f2c24530f53668be5d

5. География на света в представите на Помпоний Мела от 43 г.

79360deb06d126babd2c994a9da3b9f63c7f

Помпоний Мела е най-ранният римски географ.

 6.Карта на несъвпаденията на астрономическото време с времето по часове.

 31746a844e126d367561616ac0e43df0f8fe

7. Карта, на която са откроени градовете с население над 100 000 жители.

7866f63eabc315af463d7d0d5543a7c9eda0

Това са само 4037 града.

 8.Карта на плътността на населението по света.

2172dc85112a468fa4e63d9cac2429e75ef7

Както се вижда, от големите страни с най-голяма плътност на населението са Индия и Китай – съответно 364 и 140 души на квадратен километър.

 

9. Размерите на страните по света на тази карта съответстват на числеността на населението, което ще живее в тях през 2050 г.

 7682d910e2e96ff28ac0371db3acd31f1d97

10. Карта на света в представите на Отоманската империя от 1803 г.

54687d7499c9a49557187b8c289a98d68770

11. Карта на световните религии.

119551

12. Равноъгълна цилиндрична проекция на Меркатор.

79227d2d7b4bba0d3a25b79824cb8123f671

Великото изобретение на Меркатор се състои в това, че той намира начин за създаване на морски карти, при които курсът на кораба се изобразява като права линия, а азимутите на посоките не се изкривяват.

 

13. Карта на популярните видове спорт.

1641aefa89bf4a72b8486080e87d655e93d2

14. Карта на света, създадена от Абрахам Ортелий – автор на първия в историята географски атлас от съвременен тип, през 1564 г.

243509b4224d2a0ccec435f1567448089e42

„Първи съвременен атлас” на Абрахам Ортелий се състои от 53 карти.

 

15. Глобална карта на потребителите в интернет.

3179c83390c22c1f1f59cebc2cc97a7760fb

16. Карта на популярността на интернет сайтовете.

 44347fd0267f66306be8e7f214c9f1b9b60b

17. Кой според мнението на по-голямата част от населението на всяка страна представлява най-голяма опасност за световното съобщество. Версия от 2013 г.

1728bdaeda67f663a3e6f1beb081f94800de

%d bloggers like this: